یک اتفاق خوب

   در حال حاضر در یکی دیگر از آن دوره هایی هستم که شدیدا نیاز دارم  یک کار احمقانه و از سر دیوانگی انجام بدهم ! خدایا اگر هستی و مهربان و بخشنده و کریم و رحیم و..........همه اینها هم هستی لطفا یه دونه از اون اتفاق خوبات از اون سفارشی هات رو برام بفرست . یادت باشه پای آبروی چندین و چند میلیون ساله ات درمیونه ! من برای خودت میگم وگرنه من که شوهر دارم !!!!

/ 8 نظر / 3 بازدید
.

جمله آخر خیلی باحال بود! فکر کنم واقعا خدا تحت تاثیر قرار بگیره ;)) از صمیم قلب دعا می کنم که یه اتفاق سفارشی برات پیش بیاد.... :)

غزل

!! Best wishes for you به طور سفارشی![چشمک]

شوایک

سفارش های مردمی هم قبول می کنی یا فقط وحی الهی باشه؟

سارا

خدا اون اتفاق رو برات فرستاده: بازي با آبروي خدا!!!

ساناز

شوایک جان معلومه که کمکهای مردمی با اشتیاق پذیرفته میشن !

باران

اگه سفارشت سفارش قبول شد سفارش من را هم بکن.[نیشخند]

باران

اگه سفارشت سفارشی قبول شد سفارش من را هم بکن.[نیشخند]

ساناز

حتما باران جان ! [چشمک]