تصور کنيد يک آدمی مدام به شما بگه من خيليييييييييييييييييييی دوستت دارم . تو خيلی نازی ، گلی و...... بعد شما بفهميد هرچی درد دل با اون آدم از اول آشنايی تا حالا کرديد مستقيم کف دست طرف مقابل بوده .

عصبانی نيستم ( که اين خودش خيلی عجيبه فکر کنم دارم پير ميشم ! ) ناراحت هم خيلی نيستم ( اين زياد عجيب نيست ) ولی گيجم نميفهمم منظور اون آدم از اينکه مدام به من ميگه خيلی دوستم داره چيه . امروز ميخوام يک زنگ به طرف بزنم و ازش خواهش کنم ديگه به من نگه دوستم داره . همين !

/ 3 نظر / 3 بازدید
فقط کليک

دوست داري پولدار بشي؟ هر کليک 80 ريال!

40tike

ناراحت نشو اين مدل ايرانيه.

حدس بزن

تا ابد نفرينت می کنم رفيق نارفيق