مناجات سانازیه

 

پروردگارا ما را به انجام کاری که دوست‌داریم مجبور نساز!

زیرا زندگی مزخرفی است، زندگی انسانی که از کاری که دوست‌دارد هم متنفر است.

 

 

/ 6 نظر / 3 بازدید
مانی

کارای سخت سخت میخوای از خدا به روزم

سمن

[خنده] ساناز این رو خیلی خوب اومدی. یعنی این اجبار بد کوفتیه[نیشخند] خیلی قشنگ توصیفش کردی[لبخند]

شیوا

برای من بیشتر توضیح بده ساناز این که گفتی یعنی چه بالحن شیرفرهاد بخوون

رحتا

باشه سعی خودمو می کنم. امضا: خدا

بهروز

من هی مغزم وولی وولی می ره نمی تونم کامنت بذارم واسه این پست ، شاید خوب نمی فهممش یا شاید حرفم نمی یاد ![نگران]