عادت نکنید

 

می‌گویند بشر بد کوفتی است چون به هر کوفتی عادت می‌کند. اولش شاید فکر کند این یکی اتفاق اگر بیافتد طاقت نمی‌آورم. می‌میرم اصلا. اما اغلب آدم‌ها از آن‌چیزی که فکر کرده‌اند نمی‌میرند. 

آدم مهمی دارید توی زندگی‌تان؟ بدون او می‌میرید؟ او بدون شما می‌میرد؟ نگذارید به نبودن‌تان عادت کند. چون نمی‌میرد. چون نمی‌میرید. عادت می‌کنید. عادت می‌شوید. نبودن‌تان عادی می‌شود. و بعد از آن زندگی کلا یک امر عادی و بی‌مزه‌ای می‌شود.

/ 1 نظر / 45 بازدید
سارا

خیلی می فهممش واز آنهایی است که دلم می خواست نفهمم![ناراحت]