من نميتوانم تصميم بگيرم . احتمالا اواسط تابستان پويا دو تا دوره آموزشی در کشورهای هلند و ترکيه خواهد داشت . از طرفی دوست دارم از فرصت به دست آمده استفاده کنم و همراه پويا به سفر بروم . از طرفی به اين فکر ميکنم که احتمالا پويا در اين سفرها به شدت مشغول کلاسهای آموزشی فشرده خواهد بود و من برای گردش تنها خواهم بود . خوب اگر ميخواستم تنها سفر کنم که تا حالا هم که پويا مشکل سربازی داشت ميتوانستم برای سفر تنها از ايران خارج شوم  . ازطرفی هم موقعيتی است که امکان دارد به اين سادگی ها تکرار نشود . 33.gif

/ 6 نظر / 5 بازدید
banoo

کی ميايد هلند؟خبر بديد شايد ما هم بيايم شمارو ببينيم!

ساناز

ساناز جان ، حتما حتما اگر یک کمی هم پویا وقت آزاد داره ، باهاش برو. من حالا در حال تجربهء همین موقعیتی که گفتی قراره برات پیش بیاد هستم و به شدت هم دلتنگم و بد حال از نرفتن و اینجا موندن.

مينا

ميشه؟!!!!!! بابا اذيتمون نکن تو را به خدا، بابا برو حال کن، جاى ما رو هم خالى کن.تمام.

جادي

حالا که همه نظر می دن هم بدم ! به نظر من هم برو مسافرت... هلندی ياد بگير و ترکی. توی هلند يک جامعه شناس خوب ايرانی هم هست که روی جنبش های فقر بخصوص در ایران کار می کنه (: دوست دکتر پيران است. سلام برسونين (:

ساناز

چشم ، چشم . ميروم . فقط بايد پولش جور شود .

شيوا

به نظر منم برو! قطعا پويا روزی دو سه ساعت وقت آزاد داره