هر چه کتاب ميخواهی برو بخر !ْ

من حالم بده . خيلی بد . نه تحريم جواب داده نه را ی دادن به معين . بهتره که سر خودمون رو کلاه نگذاريم . ما بخش کوچکی از جامعه ايران هستيم .

راستی دوستی پيشنهاد کرد هرچه کتاب ميخواهی برو بخر !

/ 2 نظر / 5 بازدید
شيوا

ساناز جان تحريم هيچ‌وقت جواب نخواهد داد!

احمد

يکی نبود به معين و مشارکت بگويد بابا کمی هم درباره معيشت و نيازهای اوليه برآورده نشده اين ملت برنامه بديد/علت شکست معين تمرکز نکردن بر نيازهای ابتدايی مردم محروم ايران است/علت شکست تحريم هم نداشتن دستگاه تبليغی و ساده انگاری در خصوص ذکاوت و توانايی رقيب