امروز که از خونه بیرون اومدم اولین جاپاهای کوچه رو ایجاد کردم .پیاده روی توی سکوت و تاریکی صبح خیلی لذت بخش بود. منطقه ما کوهپایه های شمالغرب تهرانه که به راحتی دو برابر منطقه محل کارم (میرداماد) برف اومده بود. همینطور که آرام آرام قدم میزدم صدایی از پشت سرم شنیدم . مدرسه ها تعطیله ها ! برگشتم آقایی حدود 40 ساله بود به سختی خنده ام را کنترل کردم و گفتم من مدرسه ای نیستم تا برسم شرکت دو بار دیگر هم همین گفتگو تکرار شد . خلاصه که کوله پشتی عزیز باعث شده بود حداقل 12 سال جوانتر به نظر برسم . داشتم این خاطره را برای یکی از همکارانم تعریف میکردم که یادآوری کرد دبیرستانها امتحان دارند و تعطیل نیستند بنابراین من حداقل 16 سال جوانتر به نظر رسیده بودم ! خلاصه که کیف کوله پشتی استفاده کنید تا جوان بمانید !

/ 3 نظر / 5 بازدید
ايليا

سلام خوبه آدم جوونتر به نظر بياد احتمالا تیپ شما هم جوونی بوده و اين نشونه خوبی از اينه که زياد غصه نمی خورين و به اندازه سن واقعی تون خدای نکرده پير نشدين . راستی خانما مگه سن واقعيشون رو یادشونه؟؟ ايليا