يادتون مياد قديمها يک نقاشيهايی ورودی ادارات ميزدن يک خانم چادری و يک خانم با مانتو و مقنعه . زير پای خانم مانتو مقنعه ای نوشته بود خوب و زير پای خانم چادری نوشته بود بهتر ! ( مثل اينکه قراره به يک تعداد آدم خنگ و کودن و زبون نفهم چيز ياد بدن ! ) خلاصه که امروز يکی از اونها ( ولی ورژن ۸۴ رنگی و چاپ اعلا و... ) چسبوندن در نگهبانی شرکت ما ! همين ديگه مبارک همه باشه ان شاء الله !

 

پ . ن : شيوا جان اين يکی که زمان خاتمی هم نزده بودند ! من نميدانم چرا ملت مسلمان ايران نميخواهند باور کنند ، اين احمدی نژاد .....( چی بگم ميترسم شب به خوابم بياد !  يا بره از دستم شکايت بنويسه بندازه تو چاه جمکران ! ) با خاتمی فرق داره ( آهان يه چی پيدا کردم به کسی بر نخوره همه هم خوشحال بشن . چون خود رئيس جمهور هم خوشحال ميشه با خاتمی فرق داشته باشه )

/ 2 نظر / 3 بازدید
شيوا

قطعا احمدی‌نژاد با خاتمی فرق داره و قطعا اين پوستری که می‌گی، خنده‌دار و دردآوره. هاشمی هم با خاتمی فرق داره. ما مجبور بوديم يکی رو انتخاب کنيم و هرکسی بر اساس معيارهای مهم‌ترش، انتخاب کرد.

نامدار افروغ

من درک می کنم عصبانيت شما رو از ديدن اون پوستر ها و نظر شما رو در اين زمينه که چسباندن اين پوستر توهينی به شعور زنان است. اما احساس می کنم لحن شما در مورد نوشتن شکايت و انداختن به چاه جمکران تمسخر آميز ( علامتها تعجب هم فکر کنم برای تاکيد باشه) و اين رو اصلا قبول نمی کنم که شما به اعتقادات ديگران توهين کنيد.