هواپيمای مقامات ارشد سپاه پاسداران سقوط کرد

فکر کنم که ديگه داريم رکورد ميزنيم ! سقوط دو تا هواپيمای نظامی در کمتر از يک ماه چه خبره تو اين مملکت ؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
alikit

راستی ديشب تو خواب خواهره شارون رو ديدم...منظورم شارون استونشونه...عجب چيزيه مرامی!

س. جعفریان

شما خودتونو ناراحت نکنين. بالاخره تو مملکتی که جنگ نيست، کسی هم ترور نمیشه، عملیات انتحاری هم نمی کنن، باید یه بهونه ای برای شهادت خواص وجود داشته باشه!

آرش

چه دوستهايی عزيزی رو تو حادثه اول که تصادفی بود از دست داديم اما حادثه دوم هم آيا اتفاق بود؟اين تعداد فرمانده تو يک پرواز؟نميدونم تو خبری داری؟