سه سال گذشت

 

سه سال گذشت از رفتنت خسرو خان. چقدر این خسرو برایم همان حمید هامون است. اصلا حتی حمید هامون هم نه، همان هامون فقط. و هامون برایم خلاصه شده در آن تکه که فریاد می‌زند: "این زن حق منه..." و این که هرگز حس نکردم آدمی حق من باشد. همیشه فکر کرده‌ام باید آدم‌ها را رها کنم که اگر خواستند برمی‌گردند و اگر نخواستند با جنگیدن مال من نمی‌شوند. هرگز برای داشتن و نگه داشتن هیچ آدمی نجنگیده‌ام و حالا فکر می‌کنم شاید... شاید... لازم بود گاهی هم برای داشتن آدمی می‌جنگیدم.

/ 3 نظر / 3 بازدید
علی حیدری

فکرش را که می‌کنم همه‌اش سختی‌ست. وقتی نجنگیده‌ام بعدها حسرتش را خورده‌ام و خیلی وقت‌ها که جنگیده‌ام و زخم برداشته‌ام در انتها فهمیده‌ام موضوعی که براش جنگیده‌ام پوچ بوده. واقعا چرا ما نمی‌توانیم ته ماجرا را از اول بدانیم؟

سارا

راست راستش من هم حداقل یک موردش را برای جنگیدنت سراغ دارم...[ناراحت]

سارا

و البته شکست هم عوارض خودش را دارد و این را به قول علی آقا زخم برداشته ها می فهمند!