ایمن

در خیلی خانه‌ها شاید به آدم خوش بگذرد. اما در کمتر خانه‌ای هم‌زمان با خوش‌گذرانی احساس امنیت هم وجود دارد. جمع‌ها همینند. جمع‌های امن، خانه‌های امن و صاحبان خانه‌ها امن سرمایه‌اند. باید جمع ناامن را تجربه کرده باشی تا قدر جمع امنت را بدانی. 

/ 0 نظر / 26 بازدید