مرگ شیرین

 

خوش‌به‌حال آدمی که در موقعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند با آبرو از آن بیرون بیاید. موقعیتی که تنها با سکوت می‌توانست منجر به رسیدن به بالاترین مقام کشور شود. بعضی انسان‌ها بزرگند، فارغ از این‌که چه عقیده‌ای داشته باشند یا چه اشتباهاتی حتی مرتکب شده‌باشند.

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
فانی

ای مرد.. امشب آرامی.. امشب ساکتی.. امشب بی صدا بی هیاهو.. بخواب آرام... در بدترین روزها و در بهترین روزها.. چشم هایت را بستی.. پاس می دارمت.. جاودانه... از بچگی یاد می آورمت.. آن هنگام که بانوی خانه در لابه لای داشته هایش عکست را پنهان کرده بود.. و نامت را بر روی دفترچه ای که اکنون نزد من است نوشته بود.. و من کنجکاو بودم بدانم تو کیستی... و امروز بیشتر از همیشه می دانم کیستی.. جاودانه شدی.. در قلب تک تک.. سبزها.. جاودانه شدی.. به احترام سکوتت سکوت می کنم امشب را... خدایش بیامرزد..

روحی

گر من از پایم در آیم گو در آی بهتر از من صد هزار از دست رفت و چه هجرت مبارکی

مریم گلپایگانی

[ناراحت]

سمن

"بعضی انسان‌ها بزرگند، فارق از این‌که چه عقیده‌ای داشته باشند یا چه اشتباهاتی حتی مرتکب شده‌باشند" [دست]