بمب گوگلی برای آزادی اکبر گنجی

من اصولا با بمب گوگلی خيلی موافقم . و باز هم اصولا با آزادی همه زندانيانی که به خاطر ابراز عقايدشان زندانی شده اند هم خيلی موافقم .پس پيش به سوی ساخت يک بمب گوگلی ديگر

Human Rights

Human Rights

Human Rights

Human Rights

Human Rights

Human Rights

Human Rights

/ 2 نظر / 6 بازدید
rahta

بمب گوگلي ديگه چيه ؟

salam

شا هو تبریک ۱۰۰۰۰