جديدترين شاهکار پست

لابد خبر دارين که پويا تصميم گرفته بره سربازی . باز لابد خبر دارين که تحويل دفترچه های نظام وظيفه به عهده پست است و باز حتما خبر دارين که اعزام سربازها يی که مدرک کارشناسی دارند دوم ماههای زوج است ( ۲ارديبهشت ، ۲ تير ، ۲ شهريور .....) پويا بيش از ۱۰ روز قبل مدارکش را پست کرد و منتظر دريافت دفترچه از طريق پست بود . وقتی ديديم تا اول تير دفترچه به دستش نرسيد گفتيم که حتما ۲ شهريور اعزام ميشود . ولی کور خوانده بوديم چون ظهر روز ۲تير ماموران زحمتکش پست دفترچه پويا را تحويل همسايه ما دادند ( چون ما هر دو سرکار بوديم ) و جالب اينکه در اين دفترچه از پويا خواسته شده که صبح روز دوشنبه ۲ تير خودش را به حوزه نظام وظيفه معرفی کند 11.gif

زياده عرضی نيست . جز اينکه ما هر چه ميکشيم زير سر امريکا جنايتکار است و همه مشکلات ما هم نتيجه توطئه شيطان بزرگ است .

/ 6 نظر / 3 بازدید
nevisande

ببين اينم يک توطئه است اين سومين باره که می نويسم و پست نمی شه!!!

ساکن اتاق 109

یعنی آمریکای جنایتکار حتی تو پست هم نفوذ کرده؟ پس بيچاره مصباح که اين همه داد می زنه حق داره!!! :)

علي

همين امروز توي روزنامه ايران نوشته شده بود عملكرد پست تهران بسيار عالي و نمونه بوده:)

علي

توي همون روزنامه هم نوشته بود كه تقصير خود پويا بوده كه دنبال نامه اش نرفته به پست سر بزنه.

چای تلخ

جريان جالبتر اينه که برادر دوست من برای اينکه معاف بشه مجبور شد عکاس ببره سر قبر پدرش و از تاريخ فوت پدر دوستم عکس بگيره. دير رسيد گفتند مهلتش تموم شده. مثه تاريخ مصرف يه کالا با تاریخ فوت آدم رفتار کنند خيلی جالبه.

ساناز

سلام. تو هم که سانازی! من هم که سانازم! خوشبختم :)