به يک خستگی و سردرگمی عميقی دچار شده ام که نميدانم چه کارش کنم . حس ميکنم با يک گوی سنگی با اينرسی و اصطکاک زياد طرفم که بايد حرکتش بدهم . و اصلا حريفش نميشوم . هر چقدر فشارش ميدهم فقط کمی روی زمين ليز ميخورد . اصلا قصد غلتيدن ندارد . حس ميکنم خيلی انرژی تلف ميکنم . و اين وسط زمان که کارش از تلف شدن هم گذشته . در عين حال کم کم دارم تنبل هم ميشوم حس ميکنم وقتی کارهايی که ميکنم نتيجه ندارد خوب اصلا هيچ کار نکنم !

نياز به يک استراحت همه جانبه دارم . ولی تازه کار ها به زودی شروع خواهد شد . 02.gif

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
amirali

هميشه بيم داشتن‌.هميشه اميدواربودن هميشه ياد خاطرات گذشته کردن. هميشه ناليدن. هميشه هوسی تازه کردن وهرگز راضی نبودن. درطلب لذتی دروغين آه کشيدن وهرگز سراغ حقيقتی که درهرکس نهفته است نرفتن. خود را گاه بيشتروگاه کمتر ازارزش واقعی ارزش دادن. تنها درساعات رنج وغم خويشتن را شناختن وماهيت زندگانی برباد رفته وبيجا تلف شده را فقط درلب گور دريافتن. اين است مفهوم وجود انسان . يالااقل اين است مفهوم وجود من!!! با اينهمه من یک افتخار حقيقی درزندگی دارم .اين افتخار را دارم که هرگز سراغ پول وشهرت دروغين نرفتم . و هيچ وقت سرتسليم جز برآسمان عشق فرود نيآوردم . هميشه عشق مرا ازخود دورکرد وعطش نام نيک . به خودم بازآورد. اما عشق وافتخار تا کنون هيچ کدام جز غم دل نصيبم نکرده اند.

farzad

سلام اين اولين بار است که به خونه‌ی اندیشه‌ت سر ميزنم. جالبه که منم اين چند وقته دچار سردرگمی. بلاتکليفی و بی‌حوصلگی در شروع و يا ادامه‌ی کارام شدم. با بچه‌هام که صحبت ميکنم اونام اينجوری شدن. ولی مطمئنم که زودگذره و دوباره کارام رو غلطک ميفته و از کار. تفريح و حتی غذاخوردن و لباس شستن لذت خواهم برد. چون *زندگی پر از آغاز است.* خداحافظ ای روز بی رحم که هر روز به خورجین گذشته در‌می‌افتی... ...نمی‌دانم چه کسی زندگی می‌کند چه کسی می‌میرد جه کسی در خواب است و کدامین کس بیدار... ...تنها می‌دانم این منم که بیدارم. زندگی می‌کنم و می‌مانم...