درختی که روبروی پنجره اتاقم در محل کارم  بود ، شکسته است . سنگینی برف را مقدار برف معلوم نمیکند ، این بستگی به تاب و توان درختان دارد .

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
علی کيت

خيليم خوب شد! ويو ما باز شدو قشنگ می تونيم بروبچ سايت ايمن رو ديد بزنيم!

جادی

متاسفم. باید صحنه دردناکی باشه.

شوايک

سلام. ادعونی استجب لکم