من روز چهارشنبه را دوست دارم ، چون در آن انتظار تعطيلات آخر هفته را دارم . ولی جالب اينجاست که چهارشنبه را بيش از پنج شنبه و جمعه دوست دارم !

من ماه اسفند را دوست دارم ، چون اسفند يعنی نزديک شدن به نوروز . و باز هم جالب اينجاست که اسفند را از فروردين بيشتر دوست دارم .

تناقض با نمکی است . دارم به اين فکر ميکنم که انتظار برای يک واقعه شيرين از خود واقعه برايم جذاب تر است . و انتظار برای يک واقعه نا خوشايند از خود واقعه برايم ناخوشايندتر است . (مثل غروب جمعه و غروب سيزده بدر و يا روزهای آخر شهريور وقتی مدرسه ميرفتم . ) . دارم فکر ميکنم با آگاهی به اين تناقض چطور ميتوانم زندگی  را برای خودم دوست داشتنی تر کنم ؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
نامدار

دقيقا مثل انتظار عروسی برای خانومها