شورای حکام هم بالاخره قطعنامه اش رو صادر کرد . ولی به نظرم از خود قطعنامه بدتر ، رای مثبت هند به قطعنامه بود . به هر حال هر کشوری طبق منافع خودش کار ميکنه ( البته به جز کشور ما که مدافع همه محرومان جهان است حتی اگر محرومان جهان کشور ما رو ...شون هم حساب نکنند ) .

من واقعا نميدانم وضعيت کشور ما به کدام سمت خواهد رفت . به نظر من داشتن فناوری هسته ای ، سوخت هسته ای و حتی سلاح هسته ای حق مردم کشور ماست . ولی در ضمن کاملا ميفهمم که چرا حکومت ما در جهان قابل اعتماد نيست و به همين دليل بايد حرف زور بشنود .  

/ 0 نظر / 3 بازدید