مادرم سِلِمه

 

این روزها حس می‌کنم تمایلم به بودن در طبیعت دائم بیشتر می‌شود. اما نه به آن شکلی که در دوره کوهنوردی با طبیعت رفتار می‌کردم. از نفس افتادن برای رسید به قله. بعد خسته و سریع برگشتن. دلم ماندن و آرام گرفتن در طبیعت می‌خواهد. حل شدن و یکی شدن. گوش دادن به صدای طبیعت و خالی کردن ذهن با سکوت. 

/ 1 نظر / 23 بازدید
آسمانی

گر شود چه شود . اما وقت این که می شود وقت کم است [بازنده]