فال حافظ یلدای امسالم

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد

من نیز دل به‌‌باد دهم و هرچه باد باد

کارم بدان رسید که هم‌راز خود کنم

هر شام برق لامع و هر بامداد باد

در چین طره تو دل بی حفاظ من

هرگز نگفت مسکن مالوف یاد باد

 امروز قدر پند عزیزان شناختم

یارب روان ناصح ما از تو شاد باد

خون شد دلم به یاد تو هرگه که در چمن

بند قبای غنچه گل می‌گشاد باد

از دست رفته بود وجود ضعیف من

صبحم به بوی وصل تو جان باز داد باد

حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد

جان‌ها فدای مردم نیکونهاد باد

 

این هم شاهدش:

 

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد

از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر

ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید