میدونستین آنتی بیوتیک خواب آوره ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!مخصوصا این داکسی سایکلین که آدم بعد از خوردنش نباید تا یک ساعت دراز بکشه !

/ 4 نظر / 3 بازدید
ايليا

سلام نه تنها خواب آوره ادم اسهال هم ميشه !!(گلاب به روتون)

شکیلا

اما دلیل اینکه میگنتایه ساعت بعد از خوردنش دراز نکشین، تا جای که من میدونم امکان ایجاد سرطان مری بوده ها!

شوايک

داکسی؟ نه! من ۳۰ تا خوردم انگار نه انگار...

سالومه

ساناز جان سالمی مادر ! خبری ازت نيست! از اين قرص مرص ا نخور... ببين شکيلا چی ميگه!