توجه : من هرگز تحريم کنندگان انتخابات را خائن نميدانم . اما :

دارم به اين فکر ميکنم که چند نفر از کسانی که رای نداده اند حالا پشيمان شده اند و ميخواهند در دور دوم به رفسنجانی رای بدهند .( البته من هم به رفسنجانی رای خواهم داد . )

اولين انتخاباتی که رای ندادم شورای شهر بود . با بهترين ليست انتخاباتی ممکن يک بار وزارت کشور توانسته بود جلوی رد صلاحيت ها را بگيرد و ما رای نداديم چی شد ؟ مهنوش جون و خادم و چمران رفتنذ شورای شهر و يک دسته گل برای شهرداری شهر ما انتخاب کردند که تا قبل از آن خبری ازش نبود ( يعنی اگر ترکيب شورای شهر ترکيب ديگری بود حالا هم خبری از او نبود ) . فرهنگسرا ها بسته شد و هر يک کيلومتر يک پل عابر پياده ساخته شد ( گاهی دوتا درست کنار هم مثل بزرگراه همت روبروی بيمارستان ميلاد ) سراسر شهر پر شد از پلاکاردهای مبارزه با موش و همه چهارراه ها با دور برگردان عوض شد و در هر پارکی يک سقا خانه ساخته شد و........................شهردار دسته گل ما امروز در يک قدمی رياست جمهوری است که به جای تهران به کل ايران گند بزند .

ميخواهم بگويم ديگر حاضر نيستم انتخابات را تحريم کنم .

دوستان عزيزی که انتخابات را تحريم کرديد و حالا پشيمان شده ايد و ميخواهيد به رفسنجانی رای بدهيد . لطفا فراموش نکنيد . شايد دفعه بعد کار به مرحله دوم هم نرسد .

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید