شبکه تلويزيونی جديد ؟

شبکه تلویزیونی روزنامه نگاران ایرانی از هلند به راه می افتد

آيا کسی خبر بيشتری در اين زمينه دارد ؟ آيا کسی ميداند اين روزنامه نگاران ايرانی چه کسانی هستند ؟

راستش من حس خوبی نسبت به اين خبر دارم . به نظرم ميتواند شبکه خوبی باشد .

اگر اين شبکه راه اندازی شود من قول ميدهم تلويزيون بخرم ! 03.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید