به نظر من اين اصلا اخلاق خوبی نيست که آدم به مريض شدن بقيه هم حسودی کند . حالا من سرما خوردم ، تب کردم ، تو هم بايد از رو دست من نگاه کنی ؟ خوب اگه دلت سوپ ميخواست ميگفتی برات درست ميکردم . چرا ديگه تب کردی ؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
علي

و اما اندر حكايت سرماخوردگي مشترك، آورده اند كه شوي چون به خانه شود و زوجه خويش را در تب و تاب بيماري بيند با دو دست بر فرق فرقدان خويش كوبد كه يا رب اين چه بلا بود در بيت ما نزول آمد چرا كه خانه ما را سامان به ريحانه عالم وجود بود، پس مباد كه نفسي به راحتي فرو برم تا آنزمان كه ضعيفه! را قويه! فرمايي.

بي بي

اين علی آقا راست ميگه؟ نميدونم. ولی ميخواستم بپرسم خودت چطوری ؟ بهتری؟