رد لوايح

هيس ! هر وقت کارت دارم پيدات نيس !
يادش بخير کارتون رابين هود ، حالا شده نقل اين رييس جمهور سابقا محبوب ما .‌ ( حالا شما نميرفتی لبنان نميشد ؟ ) با رد لوايح دولت در شورای نگهبان آدم به ياد تمام وقايع اين چند سال اخير می افتد که وقتي اتفاق ميافتاد که خاتمی رفته بود سفر !
نتيجه گيری اخلاقی : اين دفعه به کسی رای ميدهيم که کمتر ددری باشد !

/ 3 نظر / 3 بازدید
شيوا

جريان اين مامان باباهاست كه وقتي مي خوان حرفاي خصوصي بزنن و تصميم مهمي بگيرن، بچه ها رو مي فرستن دنبال نخود سياه! البته بعضي بچه ها خودشون به اندازهء كافي با هوش و با شعور هستن و قبل از اين كه بهشون گفته بشه، از اتاق مي رن بيرون:))

سوم شخص مفرد

سلام وامیدوارم همه تون خوب باشید....میگم شما (تو !)و شیوا خانوم علاوه بر اینکه خوب مینویسید سیاست مدارهای خوبی هم هستید (در این زمینه سواد دارید !)هر کجا هستید سلامت و سر بلند باشید و ارادتمند : سوم شخص مفرد