۲ ، ۳ روزی است که در محل کارم جابجايی داريم . تازگی ميز جديد و اتاق جديد خوب است ولی سر و صدا و اينکه هر جا را که نگاه کنی به هم ريختگی ميبينی خسته کننده است . اين روز ها چندين برابر روز های قبل خسته ميشوم . وقتی برای نوشيدن يک ليوان چای يا آب خنک هم يک جای آرام پيدا نکنی خستگی کار مدام انباشته ميشود .
البته فکر کنم اين خيلی هم همگانی نباشد . فکر کنم اين اخلاق من است که از ديدن بهم ريختگی بهم ميريزم .

/ 1 نظر / 3 بازدید
سوم شخص مفرد

جمع و جور کردن چنين حالتی رو ميگن ؛ مديريت بحران؛ارادتمند : سوم شخص مفرد