برف

اينجا داره يک برف خيلي قشنگي ميباره . ميدونم که بعدازظهر ترافيک خيلي بدي پيش رو خواهم داشت و به سختي به خانه ميرسم . ولي خودم را با اين پيش بيني ها اذيت نميکنم . يک ليوان نسکافه را آرام آرام کنار پنجره مينوشم و از تماشاي بارش برف لذت ميبرم بالاخره هر جور که هست ميرسم خانه حالا گيرم چند ساعتي ديرتر . چرا حالا را خراب کنم .

/ 0 نظر / 3 بازدید