آتشم در کلام درنمی‌گیرد

 

این روزها آن‌چه که در سرم می‌چرخد کلمه نمی‌شود. اگر بشود کلمه‌ها کنار هم جمله نمی‌شوند. اگر بشوند جمله‌ها به هم چفت نمی‌شوند. این روزها روزهای تایپ کردن و بک‌اسپیس زدن هستند روزهای باز کردن صفحه ورد و نوشتن و سیو نکرده بستن.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
سارا پارسی

یک فایل دیگر باز مانده که نبستی اش. همه پنجره ها را باید کنسل بزنی تا اول آن را ببندی...

سارا

منظورم آن فایل نبود! منظورم یک فایلی بود که شاید من ندانم. خودت می دانی حتما! اما من در فیزیک کوانتوم هستم و قاطی کردم و سخت آشفته ام و الان است که راه صحرا گیرم و عربده کشان در لایتنهای ای، چاهی، کوهی یا همین خیابان ولیعصر گم بشوم اساسی!!