برف میاد . برف تازه روی برف قدیمی رو میپوشونه همه جا به نظر تمیز و سفید میاد ولی اگه از گل و شل قبلی چیزی پاک نشده باقی مونده باشه با اولین قدمی که بری روش گل و کثافت قدیمی پیدا میشه . خوبه که تا برف قدیمی کامل پاک نشده برف جدید نیاد !

/ 10 نظر / 3 بازدید

بيا تو جالبه

بیا تو جالبه]

بیا تو جالبه]

بیا تو جالبه]

بیا تو جالبه]

بیا تو جالبه]

بیا تو جالبه]

بیا تو جالبه]

بیا تو جالبه]

بیا تو جالبه]