وسيع باش و تنها و سربزير و سخت

يک اشتباهاتی کرده ام ، حالا هم بايد تاوانش را بدهم . پای اينش وايسادم ؛ فقط برای ادامه دادن نياز به انرژی دارم .

/ 2 نظر / 3 بازدید
شيوا

ما در خدمتيم!:) از شوخی گذشته واقعا پذيرفتن اشتباهات و قبول اين که بايد تاوان پس بدی، جسارت می خواد

سوم شخص مفرد

سلام ... البته نه به ارادت شيوا خانوم اما اگر از دست من کمکی بر مياد همه جوره ميتونی روی من حساب کنی... وبه خاطر داشتن جسارت اعتراف به اشتباه تحسينت ميکنم...و ارادتمند : سوم شخص مفرد