ديشب با پوياگپ ميزديم . جای جادی ، ليلا ، رحتا ‌، سحر ، شاهو و..... خالی بود . به شيوه جلسات بحث آزاد دوره دانشجويی حرفهای خوبی زديم .

من ميگفتم تغيير حکومت احتمالا تغيير زيادی در شيوه زندگی ما ايجاد نخواهد کرد . چون آگاهی مردم جامعه ما ( که البته خودم هم جز همين مردم هستم ) به شدت محدود است . هم سطح آگاهی ها و هم از لحاظ ارتباط انسانهای آگاه تر با انسانهای ديگر .

پويا به يک هرم برای انتقال آگاهی معتقد بود . به اين معنا که يک روشنفکر بسيار آگاه که توان ارائه نظريه های جامعه شناسی دارد .بايد به طور جدی به همين نظريه پردازی بپردازد . اما لايه بعدی بايد وجود داشته باشد که با تحقيق و داده های آماری اين نظريه را بررسی کنند . لايه های ديگری که نتايج اين نظريات را به جامعه انتقال دهند . در واقع لزومی ندارد . که راس هرم آگاهی با قائده هرم به طور مستقيم در ارتباط باشد . بلکه آگاهی لايه لايه بايد انتقال پيدا کند .

بنابراين هر کدام از ما که در اين باب حس وظيفه ميکنيم . از طرفی بايد با ارتباط با لايه های بالاتر آگاهی ( مطالعه ، تحقيق ....) آگاهی خودمان را افزايش دهيم . و از طرفی با ارتباط با لايه های پايينتر آگاهی اين آگاهی را انتقال دهيم . و همين طور الی آخر .

اين سيستم لايه ای و يا هرمی انتقال آگاهی يک حسن دارد و آن نزديکی زبان و درک لايه های مجاور است . من شايد زبان يک جامعه شناس نظريه پرداز را نفهمم ولی زبان لايه جامعه شناسهای عمل گرا تر را شايد بهتر بفهمم . شايد زبان مردم روستا های دورافتاده کشورم را نشناسم  ولی شايد زبان مردمی که هر روز با آنها در ارتباط هستم را بهتر بفهمم .

البته من به ارتباط از پايين به بالا هم معتقدم هستم . نياز ها و دردهای لايه های پايينتر هم بايد لايه لايه به بالاانتقال پيدا کند . من شايد نتوانم مشکلی از يک زن روستايی که هر روز از شوهرش کتک ميخورد  حل کنم ولی حالات و روحيات و مشکلات او را ميتوانم انتقال دهم . تا کسی يا کسانی در لايه های بالاتر هرم راهی پيدا کند .

   

/ 1 نظر / 3 بازدید
رفقای خوب

هوووووووووووووم!!!من کيم؟؟؟من دريام!!!در مورد قالب اگر خواستين بگين(چشمک)