۱۸ تير نزديک است

۱۸ تير نزديک است .
من هيچ نظر بخصوصی ندارم که دقيقا بايد در سالگرد فاجعه ۱۸ تير چه کرد . چون آگاهی های سياسی ام آنقدر نيست که به خودم اجازه بدهم اظهار نظر کنم . ولی يک چيز را ميدانم و به آن اعتقاد دارم . ما خيلی کم آگاهيم و متاسفانه اين کمبود آگاهی را جدی نميگيريم . همين هم باعث ميشود که کمتر از آنچه که تلاش ميکنيم نتيجه بگيريم و درجه خطر کردن در اقداماتمان بالا برود .
خيلی از کسانی که الان دانشجو هستند وقتی وقايع ۱۸ تير رخ ميداد دبيرستانی بودند و حالا متاسفانه حتی از وقايع ۴ سال پيش برداشت روشنی ندارند . چه شد که آن روزهای پر تب وتاب با يک راهپيمايی به ظاهر مردمی پايان گرفت و چه شد که همه ماجرا با دزدی يک ريشتراش برابر شد . خيلی از کسانی که الان برای بزرگداشت ۱۸ تير فعاليت ميکنند . از وقايع ۴ سال پيش بيخبرند . همانگونه که وقتی ما دانشجو بوديم خيلی از وقايع تاريخ معاصر کشورمان را نميدانستيم .
من باور دارم تا زمانی که در دور باطل کمبود آگاهی ، عمل بدون پشتوانه فکری ، پرداخت هزينه اين رفتار ها ، سرکوب ، هدر رفتن هزينه های پرداخت شده و باز عمل بدون آگاهی ، گرفتاريم کاری از پيش نميبريم و اگر ظاهرا هم تغييراتی را ببينيم در نهايت به آنچه به آن نياز داريم نخواهيم رسيد . به نظر من ما تنها يک راه پيش رو داريم که اين چرخه بيمار را بشکنيم و آن افزايش آگاهی های تاريخی، سياسی و... است . به يک جامعه آگاه نميتوان زور گفت و يک جامعه نا آگاه را به هر بهانه ای ميتوان بازی داد .
راستی يادتان هست دقيقا ۱۸ تير ۷۸ چه شد اگر شما هم مثل من حافظه ضعيفی داريد . اينجا و اينجا ميتوانيد مرور سريعی بکنيد بر آن وقايع . البته ظاهرا اين يادداشتها ادامه دارد .

/ 1 نظر / 4 بازدید
جادي

ژان گریو ( آنارشیست فرانسوی ) می گه "انقلاب يعنی تزريق فکر در مغز مردم". همونطور که گفته ای ما آگاه نيستيم و تنها راه نجات آگاه شدن است.