ساعتها با دوستانم حرف میزنم و حالم خوب میشود ولی این حال خوش با یک تلنگر کوچک درهم میشکند . چرا عمر خوش بودنم اینقدر کوتاه شده .

دلم میخواهد بروم وسط خیابان بایستم و فریاد بزنم کممممممممممممممممک

/ 2 نظر / 3 بازدید
مثل هيچ کس

اين شکسته شدن با يک تلنگر کوچک رو کاملا می فهمم... وقتی در اوج خوشحالی هم هستی و فکر می کنی که ديگه داری خوب می شی يهو می بينی يه چيز مسخره دوباره برت می گردونه اول راه. اين يعنی اينکه خوب نشده بودی فکر می کردی که داری خوب می شی! و اين جزو بدترين احساس هاييه که به آدم دست می ده. اين يعنی اينکه بايد يه فکر جدی تری بکنيم واسه خودمون. کاش توی اون خيابون کسی بود که وقتی صدای فریادت رو می شنید می تونست کمک کنه ولی چاره ما جای دیگه ای نیست٬باید توی خودمون دنبالش بگردیم... بايد بگرديم.

هادی

من زنده ام