دی و بهمن بهاری، اسفند یخبندون

حالا من سرمایی، من سینوزیتی ترس‌خورده از سرما، شما بگو بیستم اسفند وقت اینه که دمای هوا بره زیر صفر؟ هوای شهرمون هم مثل احوالات خودمون شده. سر سی سالگی نوجوونی می‌کنیم، بیست سالگی پختگی میان‌سالی. 

/ 3 نظر / 40 بازدید
باران

واله ولایت ماهم شده قطب شمال....منم سینوزیتی:( سی سالگی نوجوانی کردن ، خدایی حال میده [نیشخند] بری روی درخت دراز بکشی گوجه سبز بخوری [شرمنده] بعد هسته گوجه سبزرو بزنی پس گردن یکی [نیشخند] حالا هرکی....

سارالیا

سر سی یالگی و چهل سالگی و .... کلا نوجوانی می کنیم ...[چشمک]

خلوت یه مسافر

انشاءا... هم هوای شهرتون و هم احوالات خودتون از زیر صفر درباید