آري آغاز دوست داشتن است
گرچه پايان راه ناپيداست
من به پايان دگر نينديشم
كه همين دوست داشتن زيباست

فروغ فرخزاد
پ . ن : اينو نوشتم که چيزی نوشته باشم ، باز حرفی برای گفتن نداشتم زدم تو خط شعر !

/ 5 نظر / 3 بازدید
نازلي

... اما گاهی پايان راه پايان دوست داشتن نيست!

rahta

منم موافقم...

bano

درباره گردگيری سر منم اومده.ما هم تصميم گرفتيم زود به زود خونه رو تميز کنيم!!!

payam

زندگي نيمه عريان سکوتيست که بر شور و هياهوی تپش های زمان می پيچد.....

جادي

به راه زندگی از زندگی بايست بگذشتن