خانم عبادی خوش آمديد .

جايزه صلح نوبل برای شما ، شادی و مهر برای کودکان .

سلام
سفير سادگيها و سپيديها!
ديدي كبوتر زمستانزدهاي
كه تو آب و داناش دادي،
نامش «صلح» بود و
شبپرگان ظلمتزده نميدانستند!

/ 2 نظر / 3 بازدید
banoo

رفتید فرودگاه؟چه خبر بود؟

rahta

امروز چه روز بدي بود ... نميدونم امروز چند نفر با خوندن روزنامه هاي صبح و با خوندن حرفهاي ديروز عصر خاتمي دلشون شكست ؟ امروز چند نفر صبح روزنامه خريدند تا ببينند ديشب فرودگاه مهر آباد چه خبر بوده اما خبر بي مهري رييس جمهور خوندند ؟ ......... براي كسانيكه ديشب نبودند سايت گويا عكسهاي قشنگي از استقبال مردم گذاشته . حتما ببينيد .