استراحت بين دو نيمه !!!!

امروز صبح ساعت ۴:۳۰ از مشهد رسيديم تهران . فردا صبح زود هم حرکت ميکنيم به سمت گرگان تا ۱۱ فروردين آنجا خواهيم بود و احتمالا ۱۲، ۱۳و ۱۴ فروردين راهم ميرويم کلاردشت !
به نظر من تو دنيا هيچ چيزی به خوبی سفر نيست .

/ 4 نظر / 3 بازدید
وحيد

ببخشيد شما تو دوستاتون کسی به نام حوريه دارين؟

وحيد

راستی سفر خوش بگذره

ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ آﻓﺘﺎﺏ

ﺳﻠﺎﻡ. ﺍﺯ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﺎﺕ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪ. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ, ﺧﻮﺑﻪ.

ساناز

وحيد عزيز ، من دوستی به نام حوريه ندارم .