خوشحالم که تب انتخابات داره فروکش ميکنه . زندگی هنوز ادامه داره . و هنوز کلی کار داريم برای انجام دادن .

/ 2 نظر / 3 بازدید
غریو

همه چيز تمام شد....کاری جز کارهای روزمره نمانده..

شيوا

زندگی منشوری است در حرکت دوار:))