اعتماد به نفس یعنی احساس خوب من نسبت به خودم مستقل از اتفاقات بیرونی باشه . مستقل از دوست داشته شدن یا نشدن و تایید گرفتن یا نگرفتن از دیگران...........اعتماد به نفس بیشتری میخوام .

/ 1 نظر / 3 بازدید
سپهر

تو يا با اعتماد به نفس هستی يا نيستی کم و زياد ندارهههههههههه!!!!!