خوابم مياد . چند هفته است که پنج شنبه و جمعه به جای استراحت کردن و بيشتر خوابيدن ، کمتر ميخوابم . شبها تا دم صبح بيداريم و در طول روز هم اصلا نميتوانم بخوابم . خوابم مياد . دلم ميخواد چند روز مرخصی بگيرم و فقط بخوابم . ولی موضوع اصلی اين است که من بايد از خودم مرخصی بگيرم که خيلی سخت تر از بی خوابی است . ( چی گفتم ! )

/ 1 نظر / 3 بازدید
خدا

همون خوابت مياد معلومه از اينجور نوشتن .