از قاطعیت

 

برایم تازگی دارد. همیشه وقتی بالاخره تصمیم می‌گیرم و قاطعانه جواب می‌دهم بعدش رهایی می‌آید و راه نفسم باز می‌شود. حالا اولین بار است که تصمیمی گرفته‌ام و یک نه قاطع هم گفته‌ام اما غمگینم. گمانم تصمیمم را با مشورت از تمام اجزا ذهن و روانم نگرفته‌ام. چیزی در من از این نه قاطع که گفته‌ام ناراضی است. این غم کار هم اوست.

/ 3 نظر / 3 بازدید
عاطفه

یه چیزی بگم؟این سخت تصمیم گرفتنها می گن از خصوصیات متولدین مهرماهه! من خودم به این طالع بینی ها اصلن اعتقاد ندارم .ولی وحشتناکه پروسه تصمیم گیریم! وقتی می بینم آدما می تونند زودی تصمیم بگیرن میمیرم از حسودی!!!!!

عاطفه

یه چیزی بگم؟این سخت تصمیم گرفتنها می گن از خصوصیات متولدین مهرماهه! من خودم به این طالع بینی ها اصلن اعتقاد ندارم .ولی وحشتناکه پروسه تصمیم گیریم! وقتی می بینم آدما می تونند زودی تصمیم بگیرن میمیرم از حسودی!!!!!

کتا

[ماچ][خنثی]