...

 

اینکه لنگ در هوایی...

ولی صبحانه ام هنوز نشده سیگار و چایی، خوشبختانه البته!

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
محمد

سلاااااااام آره والا خدا لعنت کنه تولید کننده و فروشنده و کشنده سیگار رو[قهقهه] خوبی سر حالی بابا سحر خیز[ماچ][چشمک]

سارا پارسی

نخواهد شد! سیگار و چایی صبحانه آدمهایی است که خودشون رو به دست جریان میدن نه آدمهایی که جریانند خودشون.

مرجان خ.ن

جبر جغرافیایی...