فتح باغ

آن كلاغي كه پريد
از فراز سر ما
و فرو رفت در انديشه آشفته ابري ولگرد
و صدايش همچون نيزه كوتاهي ، پهناي افق را پيمود
خبر ما را با خود خواهد برد به شهرهمه ميدانند
همه ميدانند
كه من و تو از آن روزنه سرد عبوس
باغ را ديديم
و از آن شاخه بازيگر دور از دست
سيب را چيديم


همه ميترسند
همه ميترسند اما من و تو
به چراغ و آب و آينه پيوستيم
و نترسيديم


سخن از پيوند سست دو نام
و هماغوشي در اوراق كهنه يك دفتر نيست
سخن از گيسوي خوشبخت منست
باشقايق هاي سوخته بوسه تو


و صميميت تن هامان ، در طراري
و درخشيدن عريانيمان
مثل فلس ماهي ها در آب
سخن از زندگي نقره اي آوازيست
كه سحرگاهان فواره كوچك ميخواند


ما در آن جنگل سبز سيال
شبي از خرگوشان وحشي
و در آن درياي مضطرب خونسرد
از صدف هاي پر از مرواريد
و در آن كوه غريب فاتح
از عقابان جوان پرسيديم
كه چه بايد كرد ؟


همه ميدانند
همه ميدانند
ما به خواب سرد و ساكت سيمرغان ره يافته ايم
ما حقيقت را در باغچه پيدا كرديم
در نگاه شرم آگين گلي گمنام
و بقا را در يك لحظه نا محدود
كه دو خورشيد به هم خيره شدند


سخن از پچ پچ ترساني در ظلمت نيست
سخن از روزست و پنجره هاي باز
و هواي تازه
و اجاقي كه در آن اشيا بيهده ميسوزند
و زميني كه ز كشتي ديگر بارور است
و تولد و تكامل و غرور
سخن از دستان عاشق ماست
كه پلي از پيغام عطر و نور و نسيم
بر فراز شبها ساخته اند


به چمنزار بيا
به چمنزار بزرگ
و صدايم كن از پشت نفس هاي گل ابريشم
همچنان آهو كه جفتش را


پرده ها از بغضي پنهاني سرشارند
و كبوترهاي معصوم
از بلندي هاي برج سپيد خود
به زمين مينگرند


فروغ فرخزاد

/ 3 نظر / 3 بازدید
rahta

اين صفحات هميشه پر فروغ باد ! دستتون درد نكنه .

poorya

اااااااووووووووه انتخابت عالی بود بهت تبريک ميگم..........

علي

هربار كه اين شعر را مي شنوم گويي تازه شنيده ام. رمز و رازي در اين اشعار هست كه نمي توان آنها را به يك داستان يا قطعه كوچك خلاصه كرد. بنابراين هميشه تازه مي ماند وهميشه چيزي براي كشف كردن و حسي براي سرشار شدن دارد.