سالها پيش يک عده دانشجوی ترمز بريده ريختند سفارت ايالات متحده امريکا را تصرف کردند و تا سالها هزينه های زيادی را به کل ملت ايران تحميل کردند . بعد از سالها که اکثر آن دانشجويان از کار خودشان پشيمان هستند . گروههايی که خودشان را در حال حاضر با آن دانشجويان سابق مخالف ميدانند همان کار را تکرار ميکنند . کسی هم نيست بگويد بالای چشمتان ابرو . نيروی انتظامی هم که مسوول حفظ امنيت سفارتخانه ها بوده نه تنها دخالتی نکرده ، راهنمايی هم کرده که طبقه اول و دوم مسکونی است از طبقه سوم به بعد به وظيفه شرعی خود عمل کنيد !!! دلم برای سادگی آن دوست مسلمانم ميسوزد که ميگويد يکی به اين دانشجويان غيرتمند بگويد کارشان زشت است . دعوتتان ميکنم به ديدن وبلاگهای زير :

پاسخگويی سران سه قوه

حامد

مطلع

يک سوال وقتی مسلمانان وحشی بازی در می آورند چرا بايد غير مسلمانان فکر کنند مسلمانان وحشی نيستند ؟  

/ 4 نظر / 3 بازدید
sirous

چون وحشی فحش بديه... وگرنه اين کارها که ما مسلمونا انجام ميديم رو اگه بهش بگن جهاد يا رگ غيرت يا اعتقادات عميق خوشمون هم مياد. ما فقط از ديوار بالا ميريم٬ پرچم ميسوزونيم٬ بمب ميترکونيم٬ و گاهی هم اگه حال داد سر ميبريم ولی وحشی بازی در نمياريم...اصلا...ابدا

afra

بابا اينا دانشحو نيستن! اينا يه مشت سهميه بسيح مسيحن که دانشگاه رو هم به بيب کشيدن! همونا که وای ميستادن خواهرا رو ارشاد ميکردن از همه هم وضعشون خراب تر بود!

سمن

من واقعا کم آوردم! مطالب یکی از وبلاگهايی که لينک دادي رو خوندم و حالم از اينهمه حماقت که بهشون افتخار هم کرده بودن بهم خورد. واقعا اينا چی فکر می کنن؟ اصلا فکر هم می کنن؟ ...اووووووووووووف