فکر میکنین امروز چندبار بشنویم که ۱۰ سال ؟ واقعا ۱۰ سال گذشته ؟

/ 4 نظر / 3 بازدید
بهار

همه دنيا رو به پيشرفته اما ما! ۱۰ سال پيش چه اميدهايی داشتيم، امروز چه نااميديهايی!

عطا

باورنکردنی.