امروز .....

من به عملکرد اصلاح طلبان نقد جدی دارم . از جبهه مشارکت دل خوشی ندارم . خاتمی آنچه که انتظار داشتم نبود و نيست . اما به حرکت امروز مييوندم ، چون با سانسور هم مخالف . چون به آزادی انديشه معتقدم . و فکر ميکنم فعلا اين کاری است که از دست من بر می آيد .

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
alius maximus

سلام! فکر کنم خيلی از کسانی که در اين حرکت نمادين شرکت کرده اند همين نظر شما رو دارند! هيچکسی دل خوشی از اصلاح‌طلبان حکومتی نداره ولی حرکت؛ حرکت خيلی قشنگی شد... به قول پارسا... هر روزتان امروز؛ امروزتان پيروز