دیر نمی‌شود

 

به‌نظرم زندگی‌ام شیرین‌تر بشود اگر بتوانم آن صدای کوفتی را که دائم توی گوشم می‌گوید: "زودباش" ، خفه کنم.

 

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
رحتا

پس زود باش خفه اش کن! زود باش!

فكر كنم من بايد آن صدايي را خفه كنم كه مي گويد:"ديگر دير شده است! ول كن!"

آتی

متوقف ساختن گفتگوی درونی بسیاردشواراست .اماناممکن نیست.بسیارهم ضروریست.به مراقبه دائم نیازدارد.همین طوربه راهنما.من سالهای زیادی بیشترازشمادراین جهان زیسته ام.فقط می توانم یک چیزبه شمابگویم....فردااولین روزازبقیه زندگی شماست.برای هیچ امری دیرنمی شود.بعدها...نمی دانم چه وقت..اماروزی مرایادخواهی کرد.وبه همه نگرانی های امروزت خواهی خندیدوبه خودخواهی گفت...آه همین بود؟؟

علی حیدری

این زودباش که کار همیشگی است. تازه به آن اضافه کن عذاب وجدان کارهای نکرده و وقت تلف شده.