در حال حاضر تحت توجهات ویژه پدر و مادر گرامی قرار دارم . و به شدت حال میکنم .

از فردا هم میروم کیش و یکشنبه برمیگردم . اگر دسترسی به اینترنت پیدا کردم حتما مینویسم

خوبم دوستان ! از آنچه که خودم فکر میکردم در این موقعیت باید باشم بهترم و البته تمام کوششم را برای بهتر شدن میکنم . و این یعنی میتوانم بر این افسردگی را پشت سر بگذارم

من میتوانم  

/ 4 نظر / 3 بازدید
سمن

تو می تونی

خانوم ميم

سلام سانازی! نبينم کم بياری! معلومه که ميتونی... من که فقط توی تو هيجان ديدم توی کل اون دو سالی که با هم بوديم٬ پس شک نکن که ميتونی :*

شوايک

سلام. اميدوارم شديدا خوش بگذرد. ما دو تا اعتقاد بسيار زيادی به تو داريم و از اينکه کيش (احتمالا) خيلی خوش خواهد گذشت خوشحاليم. به ياد داشته باش که ما اعتقاد داریم تو افسرده نيستي! فقط احتياج به کمی آزادی فکر داری. اولين بار است که من در اين مورد با تو صحبت می کنم يا برايت می نويسم. باز هم خودسانسوری می کنم و بيشتر نمی نويسم.... خوش باشی