باز هم راننده ها

يکی از آشنايان هميشه به بقيه سفارش ميکرد . موقع رانندگی از ۳ دسته بپرهيزند : ۱ زنان ۲ پيرمردان ۳ پسران خيلی جوان ، چون حرکت بعدی آنها در رانندگی قابل پيشبينی نيست .


اين دوست عزيز ما هرگز دقت نکرده بود . که آن دسته از زنانی که بد رانندگی می کنند معمولا يا خيلی جوانند يا سالمند . و آنچه که در کيفيت رانندگی موثر تر است سن و شرايط طبيعی منتج از آن است . شايد هم برای زنان حق جوانی کردن يا کند شدن بر اثر سالمندی قائل نبود .

/ 0 نظر / 4 بازدید