وقتی گاردين از زنان ايران گزارش تهيه ميکند :زنان جوان در اينترنت نيز خشم خود را بدون نام و نشان مطرح مي‌كنند واز قوانين تحقيرآميزشاكي اند......خانم عبادي مي‌گويد: مي‌گويند مدرنيته در خيابان به دنيا آمد پس وقتي كه زني به خيابان‌ها راه پيدا كند ديگر نخواهد توانست سنتي باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید